LIMAX2 byl vyvinut tak, aby bylo možné využít výhod absolutního principu odměřování také ve výtahové technice.

 
Výhoda absolutního odměřování:
Ve výtahové technice byly doposud nejvíce využívány inkrementální měřící systémy. Nyní dochází ke změně trendu a to v zaměření na absolutní odměřování. Díky jednoduché montáži a absolutnímu odměřování nabízí tyto systémy více pohodlí a příslušnou bezpečnost. LIMAX2 odměřuje polohu výtahu přímo na kabině a jeho instalace je velmi jednoduchá.
Výhody LIMAX2
Čím se odlišuje LIMAX2 od obvyklých systémů absolutního odměřování, které se momentálně používají při výstavbě výtahů? Oproti ostatním absolutním systémům se složitou konstrukcí, s obtížnou manipulací a montáží, nabízí LIMAX2 díky své jednoduché instalaci a bezdotykovému snímání značné výhody. Základní vývojovou myšlenkou bylo mimo jiné podstatné zkrácení doby montáže a uvedení do provozu tak, aby to zvládl jen jeden technik s využitím co nejjednoduššího nářadí. K odměřování nebyly použity nehybné a k znečištění náchylné profily, ani lanové konstrukce s kladkami a koly.
LIMAX2 pracuje s flexibilním a k znečištění necitlivým magnetickým páskem, který je se stupněm krytí IP67 vyzbrojen vůči nejdrsnějšímu prostředí. Díky magnetickému odměřovacímu principu snímá senzor polohu bezdotykově, neopotřebovává se a není hlučný. Taktéž odpadá problém se stárnutím snímací elektroniky, jak je tomu v případě optických odměřovacích systémů. Umožňuje měření délky až 260 metrů s rozlišením 0,125 mm, 0,25 mm, 0,5 mm nebo 1,00 mm při pojezdových rychlostech do 16 m/s. Uvážíme-li precizní a odolnou technologii, robustní provedení, nízké náklady na instalaci a příznivou cenu systému, je systém LIMAX2 o proti produktům jiných výrobců zcela bezkonkurenční.

Způsob odměřování
Odměřovací systém se skládá ze dvou částí: z magnetického snímače a z kódovaného magnetického pásku. Magnetický pásek může být ve výtahové šachtě nainstalován pomocí napínacího zařízení nebo stabilizačního závaží zavěšeného na spodním konci. Magnetický pásek je jednoduše upevněn v horní části výtahové šachty, je protažen snímačema v dolní části je opatřen ochranou proti kývání a závažím (k napnutí magnetického pásku) nebo pružinou. Díky vlastní magnetizaci může být pásek připevněn bez dalších upevňovacích prvků přímo na ocelový nosník, profil atd.
Poloha kabiny je měřena přímo, protože magnetický snímač je upevněn na kabině výtahu (např. na střeše kabiny). Vodící drážky v plášti pouzdra umožňují jednoduché upevnění ze tří různých stran. Snímač se během odměřování pohybuje podél magnetickém pásku ve vzdálenosti od 0,1 do 2 mm (úpravou systému lze dosáhnout odstupu až 12 mm). Měřená "absolutní data" (pozice) jsou přenášena pomocí sériového rozhraní na nadřazený systém (např. PC nebo SPS), kde jsou zpracována.

Cejchování měřícího systému
Magnetický pásek s absolutním kódem poskytuje skutečnou aktuální polohu. Cejchování vyhodnocovací elektroniky tak není nutné, neboť absolutní snímač poskytuje okamžitě správnou absolutní polohu, je-li napájen. Informace o poloze zůstane zachována i po výpadku napětí nebo pokud se výtahová kabina pohybuje manuálně. Jakmile je připojeno napájecí napětí, je momentální aktuální poloha přenesena na vyhodnocovací elektroniku (např. řízení, SPS nebo PC).

Přenos dat
Absolutní odměřovací systém vyžaduje na rozdíl od inkrementálního odměřování výstupní připojení na sériové bázi. Proto není přenášen pouhý obdélníkový signál, ale již hotová informace o poloze. Pro připojení systému LIMAX2 s řídícím systémem jsou na výběr různá rozhraní: CANopen, Profibus, CCO / SSI, RS232, RS422 a nově také DS 417. U RS422 je k dispozici i adresovatelná varianta umožňující připojení vícera systémů současně.

Příslušenství
Důmyslné příslušenství ještě více zjednodušuje montáž: např. vedení magnetického pásku z kluzné umělé hmoty připevněné na snímací části systému snadno zadrží výkyvy volně pověšeného pásku. Ideální vzdálenost mezi snímačem a páskem je tak automaticky vždy zabezpečena. K dispozici jsou také speciální vedení, která jsou schopna korigovat případné paralelní tolerance podél odměřované délky.

Stupeň krytí
Bezkontaktní snímač, který je umístěn ve speciálním hliníkovém profilu, má stupeň krytí IP50, ale je také dodáván ve speciálním provedení se stupněm krytí IP67. V této variantě je odolný vůči jakémukoliv druhu nečistoty, prachu, vlhkosti, tekutinám nebo kouři.

LIMAX2 v praxi
Intenzivní testy byly prováděny ve zkušebních šachtách u různých výrobců výtahů a to v normálním provozu při rychlostech do 10 m/s po dobu 5 let. Díky kluzné ploše vedení nebylo zjištěno žádné opotřebení magnetického pásku. V současnosti již najdeme ELGO výtahové systémy ve výškových budovách v Evropě, Asii, USA, ale také i v nízkorozpočtových realizacích po celém světě.