Univerzální čítače impulsů

ZX020
• Mini- indikace s rozměry 48 x 24 mm
• LED displej, červený, 6 dekád, 8 mm vysoký
• 3 vstupy PNP / NPN / Namur
• Čítací frekvence 15 - 60 kHz dle režimu čítání
• Režimy: čítač impulsů, diferenční nebo sumarizační čítač,
   indikace polohy
• Filtr pro mechanické kontakty
• Jednoduché nastavení i obsluha
 
 
 Napájení  10 - 30 VDC
 Proudový odběr  50 mA
 Displej  LED, červený, 6 dekád, 8mm vysoký
 Vstupy  3x PNP / NPN / Namur, Ri = 10 kOhm
 Čítací frekvence  max. 60 kHz (napájení 24VDC) nebo 30 Hz (aktivní filtr)
 Zálohování  10 let
 Rozsah provozních teplot  -20° ... +55° C
 Hmotnost  50 g
 Stupeň krytí  IP 65 ze strany čelního panelu

Dokumentace:

ZX020.pdf
ZX122 / ZX123
• Multifunkční přístroj s rozměry 48 x 48 mm
   - čítač impulsů s předvolbou, tachometr nebo stopky
• Dvě předvolby s reléovými výstupy
• LED displej, červený, 6 dekád, 8 mm vysoký
• 5 vstupů PNP / NPN
• Čítací frekvence 20 kHz
• Filtr pro mechanické kontakty
• Jednoduché nastavení i obsluha
 
 
 Napájení  ZX122: 10 - 30 VDC, max. 1,2 W
 ZX123: 90 - 250 VAC, max. 7 VA
 Displej  LED, červený, 6 dekád, 8mm vysoký
 Vstupy  5x PNP / NPN, Ri = 10 kOhm
 Čítací frekvence  max. 20 kHz (pouze kanál A)
 Reléové výstupy  2x 250 VAC / 750 VA nebo 125 VDC / 50 W, max. 3 A
 Prodleva výstupů  7 msec.
 Zálohování  10 let
 Rozsah provozních teplot  -10° ... +50° C
 Hmotnost  200 g
 Stupeň krytí  IP 65 ze strany čelního panelu

Dokumentace:

ZX122_ZX123.pdf
DX342 - DX348
• Multifunkční přístroj: otáčkoměr, čítač, indikace polohy,
   měřič frekvence a stopky
• LED displej, červený, 6 dekád, 15 mm vysoký
• Maximální čítací frekvence 100 kHz
• Linearizace až v 16-ti bodech

DX342: dva reléové výstupy, rozhraní RS232/RS485
DX345: pouze indikace
DX346: analogový výstup
DX347: dva tranzistorové výstupy
DX348: sériové rozhraní RS232/RS485
 
 Napájení  AC: 115 / 230 VAC +/- 12,5%, 7,5 VA
 DC: 24 VDC (17 - 30V), ca. 100 mA
 Displej  LED, červený, 6 dekád, 15 mm vysoký
 Vstupy  3x PNP / NPN / Namur
 vstupy A / B = impulzy, vstup C = nulování
 Maximální vstupní frekvence  100 kHz v režimu čítač impulsů / indikace polohy
 25 kHz v ostatních režimech
 1 kHz vstup C (nulování)
 Tranzistorové výstupy (DX347)  2x PNP, max. 35 V, max. 150 mA, reakce min. 53 msec.
 Reléové výstupy (DX342)  2x 250 VAC / 1 A / 250 VA nebo 100 VDC / 1 A / 100 W
 Analogový výstup (DX346)  0(4) - 20 mA (max. 270 Ohm) nebo +/- 10 V (max. 2 mA)
 Sériové rozhraní (DX348)  RS 232 / RS 485, 600 - 38 400 Baud
 Rozsah provozních teplot  0° ... +45° C
 Hmotnost  ca. 420 g
 Stupeň krytí  IP 65 ze strany čelního panelu

Dokumentace:

DX342.pdfDX345.pdfDX345 indikace polohy.pdf
ZD340/ZA340
• Multifunkční přístroj se dvěma nezávislými vstupy
• LED displej, červený, 6 dekád, 15 mm vysoký
• Maximální čítací frekvence 1MHz
• 4 řídící vstupy
• 4 rychlé tranzistorové výstupy
• Sériové rozhraní RS232
• Analogový výstup s prodlevou < 1ms (SA340)
• Digitální filtr, linearizace a další funkce

SD340: základní verze
SA340: rychlý analogový výstup
SR340: rozhraní RS485
SD642: dva přepínače předvolby, čtyři reléové výstupy
SD644: čtyři přepínače předvolby, čtyři reléové výstupy 
 Napájení  DC: 24 VDC (17 - 40V), ca. 100 mA
 AC: 24 VAC +/- 10%, 15 VA
 Displej  LED, červený, 6 dekád, 15 mm vysoký
 Vstupy  2 univerzální vstupy pro snímače polohy
 4 řídící vstupy HTL
 Maximální vstupní frekvence  1 MHz při úrovni RS422 nebo TTL symetrické
 200 kHz při úrovni HTL nebo TTL asymetrické
 Tranzistorové výstupy  4 rychlé tranzistory, 5-30 V, 350 mA, reakce < 1 msec.
 Reléové výstupy (Zx6xx)  4 přepínací relé,  250 VAC / 1 A / 250 VA nebo 100 VDC / 1 A / 100 W
 Analogový výstup (ZAxxx)  0(4) - 20 mA (max. 270 Ohm) nebo +/- 10 V (max. 2 mA)
 Sériové rozhraní  RS232 (ZA/ZD) nebo RS232+RS485 (ZR), 2400 - 38400 Baud
 Rozsah provozních teplot  0° ... +45° C
 Hmotnost  ca. 420 g
 Stupeň krytí
   ze strany čelního panelu
 bez přepínačů předvolby: IP65
 s přepínači předvolby: IP20 (s plexi-krytkou 64026 pak IP65) 

Dokumentace:

ZD340.pdfZA340 indikace polohy.pdfZD340 diferenční čítač.pdf