Rozdělovače signálů - řada GV

GV204
• Napájení 5 VDC nebo 10-30 VDC
• Pomocné napájecí napětí snímače 5 VDC (napájení 10-30 VDC)
• Volitelný vstup úrovně TTL (A, /A, B, /B, Z, /Z) nebo
   úrovně HTL (volitelně A, /A, B, /B, Z, /Z nebo jen A, B, Z)
• Dva výstupy A, /A, B, /B, Z, /Z s volitelnou úrovní TTL nebo HTL
• Maximální frekvence 750 kHz (TTL) nebo 300 kHz (HTL)
• Bez galvanického oddělení


 
 
 Napájení  5 VDC nebo 10 - 30 VDC
 Proudový odběr  5 - 50 mA bez snímače polohy (dle napájení a zatížení)
 Pomocné napětí  +5,3 V / 150 mA (jen při napájení 10-30 VDC)
 Maximální frekvence  750 kHz (RS422, TTL symetrické), 300kHz (HTL)
 Vstupy  symetrické A, /A, B, /B, Z,/Z (RS422/TTL nebo HTL)
 asymetrické A, B, Z (pouze HTL)
 Výstupy  2 x A, /A, B, /B, Z, /Z volitelně 5 V TTL nebo 10 - 30 V HTL,
 push-pull, max. 30 mA
 Prodleva  700 ns
 Rozsah provozních teplot  0 - 45° C
 Hmotnost  ca. 120 g

Dokumentace:


 
GV210
• Napájení 12-30 VDC
• Pomocné napájecí napětí snímače 5 VDC
• Dva vstupy A, /A, B, /B, Z, /Z s volitelnou úrovní TTL/RS422 nebo HTL
• Dva výstupy A, /A, B, /B, Z, /Z s volitelnou úrovní TTL/RS422 nebo HTL
• Maximální frekvence až 1MHz
• Bez galvanického oddělení


 
 
 Napájení  12 - 30 VDC
 Proudový odběr  50 mA bez snímače polohy
 Pomocné napětí  5,2 V / 2x 125 mA, zkratuvzdorné
 Maximální frekvence  750 kHz (RS422, TTL symetrické), 300kHz (HTL)
 Vstupy  2x symetrické A, /A, B, /B, Z,/Z nebo asymetrické A, B, Z
 Výstupy  2x A, /A, B, /B, Z, /Z úrovně 5 - 30 V
 push-pull, max. 30 mA, zkratuvzdorné
 Prodleva  600 ns
 Rozsah provozních teplot  0 - 45° C
 Hmotnost  ca. 100 g

Dokumentace:

GV460 / GV480
• Napájení 10-30 VDC
• Pomocné napájecí napětí snímače 5 VDC, zkratuvzdorné
• Vstup A, /A, B, /B, Z, /Z s volitelnou úrovní RS422 / TTL / HTL
• Výstupy A, /A, B, /B, Z, /Z s volitelnou úrovní RS422 / TTL / HTL
   4 výstupy (GV461, GV481) / 8 výstupů (GV460, GV480)
• Maximální frekvence až 500 kHz
• GV460 galvanické oddělení výstupů od vstupu
• GV480 galvanické oddělení všech kanálů

Upozornění: pro roboty FANUC jsou určeny pouze tyto modely
- GV480 / SP-Nr.1406P02172
- GV481 / SP-Nr.1406P02172
 
 Napájení  10 - 30 VDC
 Proudový odběr  40 mA bez snímače polohy
 Pomocné napětí  5,5 V / 200 mA, zkratuvzdorné
 Maximální frekvence  500 kHz (RS422, TTL symetrické), 200 kHz (HTL)
 Vstup  symetrický A, /A, B, /B, Z,/Z nebo asymetrický A, B, Z
 Výstupy  4 / 8 x A, /A, B, /B, Z, /Z úrovně 5 - 30 V
 push-pull, max. 30 mA, zkratuvzdorné
 Prodleva  400 ns
 Rozsah provozních teplot  -20  -  +60° C
 Hmotnost  ca. 400 g

Dokumentace:

GV470
• Napájení 10-30 VDC
• Pomocné napájecí napětí snímače 5 VDC
• Vstup A, /A, B, /B, Z, /Z s volitelnou úrovní RS422 / TTL / HTL
• Výstupy A, /A, B, /B, Z, /Z s volitelnou úrovní RS422 / TTL / HTL
   4 výstupy (GV471) / 8 výstupů (GV470)
• Maximální frekvence až 500 kHz
• bez galvanického oddělení kanálů

Upozornění: pro roboty FANUC jsou určeny pouze tyto modely
- GV480 / SP-Nr.1406P02172
- GV481 / SP-Nr.1406P02172
 
 Napájení  10 - 30 VDC
 Proudový odběr  40 mA bez snímače polohy
 Pomocné napětí  5,5 V / 200 mA, není zkratuvzdorné
 Maximální frekvence  500 kHz (RS422, TTL symetrické), 200 kHz (HTL)
 Vstup  symetrický A, /A, B, /B, Z,/Z nebo asymetrický A, B, Z
 Výstupy  4 / 8 x A, /A, B, /B, Z, /Z úrovně 5 - 30 V
 push-pull, max. 30 mA, zkratuvzdorné
 Prodleva  400 ns
 Rozsah provozních teplot  0 - 50° C
 Hmotnost  ca. 400 g

Dokumentace: